Wise Mind

Tukea omien voimavarojen ja tavoitteiden saavuttamiseksi

Jaksaminen, hyvinvointi, stressi, muutos, motivaatio, rentoutuminen, kehon hyvinvointi -mikä onkaan sinun kysymyksesi tällä hetkellä ?

Wise Mind on lähestymistapa, jossa tarkoituksena on löytää voimavaroja ja keinoja omien tavoitteiden tueksi tai ongelmien ratkaisemisen avuksi. Wise Mind perustuu HOT- (hyväksymis- ja omistautumisterapia - acceptance and commitment) periaatteisiin ja työskentelyssä käytetään monenlaisia menetelmiä kuten NLP, terapeuttinen valokuvaus, TRE, toiminnalliset menetelmät, coaching. Työskentely lähtee liikkeelle tilannekartoituksella ja päämäärien tunnistamisella ja sovitaan etenemisestä. Wise Mindissa kehitetään omaa psykologista joustavuutta ja kykyä toimia elämän erilaisissa tilanteissa.

Ohjaajana toimii Pekka Innanen, työnohjaajakouluttaja ja työnohjaaja (STOry), NLP Trainer, NLP Personal Coach, terapeuttisen valokuvauksen menetelmäohjaaja, TRE-ohjaaja (Certified Provider).

Wise Mind -ohjaus rakentuu 90 minuutin tapaamisista ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisesti. Ohjaaja toimii tukena ja rinnallakulkijana. Asiakas on aktiivinen oman elämänsä rakentaja ja toteuttaja.

Hinta: 90 min ohjauskerta 85 euroa (sis. alv 24%)